Tên tác giả :Hồ Trân

Xuyên Nhanh: Ác Nữ Phản Diện Có Độc.

4.3

Author: Hồ Trân

Xuyên Nhanh: Ác Nữ Phản Diện Có Độc.
Giới thiệu Chapter

Updated 375 Episodes

1
Chương 1: Gặp Hệ Thống+TG 1(1)
2
Chương 2: TG 1: Ảnh Đế Là Nam Phụ Si Tình
3
Chương 3: TG 1(3)
4
Chương 4: TG 1(4)
5
Chương 5: TG 1(5)
6
Chương 6: TG 1(6)
7
Chương 7: TG 1(7)
8
Chương 8: TG 1(8)
9
Chương 9: TG 1(9)
10
Chương 10: TG 1(10)
11
Chương 11: TG 1(Hoàn)
12
Chương 12: TG 2: Bạn Thân Khác Giới, Hẹn Hò Với Tôi Đi!
13
Chương 13: TG 2(2)
14
Chương 14: TG 2(3)
15
Chương 15: TG 2(4)
16
Chương 16: TG 2(5)
17
Chương 17: TG 2(6)
18
Chương 18: TG 2(7)
19
Chương 19: TG 2(8)
20
Chương 20: TG 2(9)
21
Chương 21: TG 2(10)
22
Chương 22: TG 2(11)
23
Chương 23: TG 2(12)
24
Chương 24: TG 2(13)
25
Chương 25: TG 2(14)
26
Chương 26: TG 2(Hoàn)
27
Chương 27: TG 2(Phiên Ngoại)
28
Chương 28: TG 3: Bắt Tổng Tài Về Làm Chồng
29
Chương 29: TG 3(2)
30
Chương 30: TG 3(3)
31
Chương 31: TG 3(4)
32
Chương 32: TG 3(5)
33
Chương 33: TG 3(6)
34
Chương 34: TG 3(7)
35
Chương 35: TG 3(8)
36
Chương 36: TG 3(9)
37
Chương 37: TG 3(10)
38
Chương 38: TG 3(11)
39
Chương 39: TG 3(12)
40
Chương 40: TG 3(13)
41
Chương 41: TG 3(14)
42
Chương 42: TG 3(15)
43
Chương 43: TG 3(16)
44
Chương 44: TG 3(17)
45
Chương 45: TG 3(18)
46
Chương 46: TG 3(19)
47
Chương 47: TG 3(20)
48
Chương 48: TG 3(21)
49
Chương 49: TG 3(22)
50
Chương 50: TG 3(23)
51
Chương 51: TG 3(Hoàn)
52
Chương 83: TG 5: Anh Trai Nuôi, Xin Đừng Rời Xa Em
53
Chương 84: TG 5(2)
54
Chương 85: TG 5(3)
55
Chương 86: TG 5(4)
56
Chương 87: TG 5(5)
57
Chương 88: TG 5(6)
58
Chương 89: TG 5(7)
59
Chương 90: TG 5(8)
60
Chương 91: TG 5(9)
61
Chương 92: TG 5(10)
62
Chương 93: TG 5(11)
63
Chương 94: TG 5(12)
64
Chương 95: TG 5(13)
65
Chương 96: TG 5(14)
66
Chương 97: TG 5(15)
67
Chương 98: TG 5(16)
68
Chương 99: TG 5(17)
69
Chương 100: TG 5(18)
70
Chương 101: TG 5(19) Bão 1
71
Chương 102: TG 5(20) Bão 2
72
Chương 103: TG 5(21) Bão 3
73
Chương 104: TG 5(22) Bão 4
74
Chương 105: TG 5(23) Bão 5
75
Chương 106: TG 5(24)
76
Chương 107: TG 5(25)
77
Chương 108: TG 5(26)
78
Chương 109: TG 5(27)
79
Chương 110: TG 5(28)
80
Chương 111: TG 5(29)
81
Chương 112: TG 5(30)
82
Chương 113: TG 5(31)
83
Chương 114: TG 5(32)
84
Chương 115: TG 5(33)
85
Chương 116: TG 5(Hoàn)
86
Chương 117: Nâng Cấp Hệ Thống
87
Chương 118: TG 6: Các Nam Chủ Mau Quỳ Xuống
88
Chương 119: TG 6(2)
89
Chương 120: TG 6(3)
90
Chương 121: TG 6(4)
91
Chương 122: TG 6(5)
92
Chương 123: TG 6(6)
93
Chương 124: TG 6(7)
94
Tập Đặc Biệt (P1): Bạn Thân?
95
Chương 125: TG 6(8)
96
Chương 126: TG 6(9)
97
Chương 127: TG 6(10)
98
Chương 128: Chúc Mừng 20/10
99
Chương 129: TG 6(12)
100
Chương 130: TG 6(13)
101
Chương 131: TG 6(14)
102
Chương 132: TG 6(15)
103
Chương 133: TG 6(16)
104
Chương 134: TG 6(17)
105
Chương 135: TG 6(18)
106
Chương 136: TG 6(19)
107
Chương 137: TG 6(20)
108
Chương 138: TG 6(21)
109
Chương 139: TG 6(22)
110
Chương 140: TG 6(23)
111
Chương 141: TG 6(24)
112
Chương 142: TG 6(25)
113
Chương 143: TG 6(26)
114
Chương 144: TG 6(27)
115
Chương 145: TG 6(28)
116
Chương 146:(6)Người Bà Quá Cố.
117
Chương 147: TG 6(30)
118
Chương 148: TG 6(31)
119
Chương 149:(6)Lê Duyên Nhi?
120
Chương 150: TG 6(33)
121
Chương 151:(6)Tôi Không Cần!!!
122
Chương 152: TG 6(35)
123
Chương 153: TG 6(36)
124
Chương 154: TG 6(37)
125
Chương 155: TG 6(38)
126
Chương 156: TG 6(39)
127
Chương 157: TG 6(40)
128
Chương 158: TG 6(41)
129
Chương 159: TG 6(42)
130
Chương 160: TG 6(43)
131
Chương 161: TG 6(44)
132
Chương 162: TG 6(45)
133
Chương 163:(6)Thật Ngứa Mắt!!!
134
Chương 164:(6)Buổi Dạ Tiệc
135
Chương 165:(6)Thuốc Kích Dục.
136
Chương 166:(6)Cô Thua Rồi !!!
137
Chương 167:(6)Hot Search
138
Chương 168:(6)Thật Đáng Yêu
139
Chương 169:(6)Mẹ Của Tử Ân?
140
Chương 170:(6)Giải Cứu Em Trai
141
Chương 171:(6)Giải Cứu Em Trai
142
Chương 172:(6)Giải Cứu Em Trai
143
Chương 173:(6)Chết Đi!
144
Chương 174:(6)No Cap
145
Chương 175: TG 6(Hoàn)
146
Chương 176: TG 6(Phiên Ngoại)
147
Chương 177: Thế Giới 7
148
Chương 178:(7)Đuối CMN Nước
149
Chương 179:(7)Ngôi Trường Mới
150
Chương 180:(7)Gây Sự
151
Chương 181:(7)Ngài Xứng Sao?
152
Chương 182:(7)Bí Quá Ròi:(
153
Chương 183:(7)End Hay Không?
154
Chương 184: Cãi Nhau
155
Chương 185: TG 8: Công Lược Nam Phản Diện - Ông Xã Là Vampire
156
#186:(8)Đi Dạo
157
#187:(8)~~~~~~
158
#188:(8)Nam Phản Diện
159
#189:(8)Bữa Sáng Thật Vui!
160
#190:(8)Mùi Giấm Chua Quá:D
161
#191:(8)Cậu Bạn Thuở Nhỏ
162
#192:(8)Gặp Nam Nữ Chủ
163
#193:(8)Chị Nhà Quả Ngây Thơ!
164
#194:(8)Người Anh Cuồng Em Gái
165
#195:(8)Đa Nghi
166
#196:(8)Mảnh Giấy?
167
#197:(8)Chính Thức BẮT ĐẦU!
168
#198:(8)Mất Kiểm Soát Rồi.
169
#199:(8)Chính Thức Say Đắm Cô
170
#200:(8) \(^ω^\ )
171
#201:(8)May Quá⊙﹏⊙
172
#202:(8)Giả Nai.
173
#203:(8)Σ>―(〃°ω°〃) →
174
#204:(8)Lời Hứa Hẹn.
175
#205:(8) (◕︿◕ )
176
#206:(8)Ở Lại Mạnh Giỏi ;-;
177
#207:(8)Em Là Vampire Lai Heo.
178
#208:(8)Chết Tiệt!?
179
#209:(8)Quả Là Bất Ngờ Mà~
180
#210:(8)Phận FA
181
#211:(8)Cô Bịa Đấy À!?
182
#212:(8)Anh Có Yêu Tôi Không?
183
#213:(8)Anh Là Cái Thá Gì Chứ?
184
#214:(8)Thích Là Gì?
185
#215:(8)Lục Tiên Tỷ Tỷ
186
#216:(8)Tao Phải Giết Mày.
187
#217:(8)Thứ Ngoài Giá Thú
188
#218:(8)Gia Đình Tan Vỡ
189
#219:(8)Thủ Đoạn
190
#220:(8)Ra Nước Ngoài
191
#221:(8)Trở Lại Và Lợi Hại Hơn
192
#222:(8)Gặp Lại
193
#223:(8)Tiểu Lam, Anh Nhớ Em.
194
#224:(8)Vampire Chiến Tranh
195
#225:(8)Vĩ Kha Và Vân Hải
196
#226:(8)Đại Kết Cục
197
#227:(8)End Thế Giới 8
198
#228:(8)PN: Huyền Diệc Hiên
199
Chương 299: TG 9: Công Lược Thiếu Gia Ăn Chơi
200
#230:(9)⊂(•‿•⊂ )*.
201
#231:(9) (> ਊ<)
202
#232:(9)Sam-Cô Gái Đáng Thương
203
#233:(9)Trận Đấu Bóng Rổ.
204
#234:(9)Họ Hứa Thắng Đi!!!
205
#235:(9)Thả Thính
206
Chương 236: TG 9 - (8)
207
Chương 237: TG 9 - (9)
208
Chương 238: TG 9 - (10)
209
Chương 239: TG 9 - (11)
210
Chương 240: TG 9 - (12)
211
Chương 241: TG 9 - (13)
212
Chương 242: TG 9 - (14)
213
Chương 243: TG 9 - (15)
214
Chương 244: TG 9 - (16)
215
Chương 245: TG 9 - (17)
216
Chương 246: TG 9 - (18)
217
Chương 247: TG 9 - (19)
218
Chương 248: TG 9 - (20)
219
Chương 249: TG 9 - (21)
220
Chương 250: TG 9 - (22)
221
Chương 251: TG 9 - (23)
222
Chương 252: TG 9 - (24)
223
Chương 253: TG 9 - (25)
224
Chương 254: TG 9 - (26)
225
Chương 255: TG 9 - (27)
226
Chương 256: TG 9 - (28)
227
Chương 257: TG 9 - (29)
228
Chương 258: TG 9 - (30)
229
Chương 259: TG 9 - (31)
230
Chương 260: TG 9 - (32)
231
Chương 261: TG 9 - (33)
232
Chương 262: TG 9 - (34)
233
Chương 263: TG 9 - (35)
234
Chương 264: TG 9 - (36)
235
Chương 265: TG 9 - (37)
236
Chương 266: TG 9 - (38)
237
Chương 267: TG 9 - (39)
238
Chương 268: TG 9 - (40)
239
Chương 269: TG 9 - (41)
240
Chương 270: TG 9 - (42)
241
Chương 271: TG 9 - (43)
242
Chương 272: TG 9 - (44)
243
Chương 273: TG 9 - (45)
244
Chương 274: TG 9 - (46)
245
Chương 275: TG 9 - (47)
246
Chương 276: TG 9 - (48)
247
Chương 277: TG 9 - (49)
248
Chương 278: TG 9 - (50)
249
Chương 279: TG 9 - (51)
250
Chương 280: TG 9 - (52)
251
Chương 281: TG 9 - (53)
252
Chương 282: TG 9 - (54)
253
Chương 283: TG 9 - (55)
254
Chương 284: TG 9 - (56)
255
Chương 285: TG 9 - (57)
256
Chương 286: TG 9 - (Hoàn)
257
#287: TG 9 - Phiên Ngoại 1
258
#288: TG 9 - Phiên Ngoại 2(1)
259
#289: TG 9 - Phiên Ngoại 2(2)
260
Chương 290: TG 10: Thuần Phục Quân Vương Bạo Chúa
261
Chương 291: TG 10 - (2)
262
Chương 292: TG 10 - (3)
263
Chương 293: TG 10 - (4)
264
Chương 294: TG 10 - (5)
265
Chương 295: TG 10 - (6)
266
Chương 296: TG 10 - (7)
267
Chương 297: TG 10 - (8)
268
Chương 298: TG 10 - (9)
269
Chương 299: TG 10 - (10)
270
Chương 300: TG 10 - (11)
271
Chương 301: TG 10 - (12)
272
Chương 302: TG 10 - (13)
273
Chương 303: TG 10 - (14)
274
Chương 304: TG 10 - (15)
275
Chương 305: TG 10 - (16)
276
Chương 306: TG 10 - (17)
277
Chương 307: TG 10 - (18)
278
Chương 308: TG 10 - (19)
279
Chương 309: TG 10 - (20)
280
Chương 310: TG 10 - (21)
281
Chương 311: TG 10 - (22)
282
Chương 312: TG 10 - (23)
283
Chương 313: TG 10 - (24)
284
Chương 314: TG 10 - (25)
285
Chương 315: TG 10 - (26)
286
Chương 316: TG 10 - (27)
287
Chương 317: TG 10 - (28)
288
Chương 318: TG 10 - (29)
289
Chương 319: TG 10 - (30)
290
Chương 320: TG 10 - (31)
291
Chương 321: TG 10 - (32)
292
Chương 322: TG 10 - (33)
293
Chương 323: TG 10 - (34)
294
Chương 324: TG 10 - (35)
295
Chương 325: TG 10 - (Hoàn)
296
#326: TG 10: Phiên Ngoại
297
Chương 327
298
Chương 328
299
Chương 329
300
Chương 330: TG 11: Yêu Đương Với Em Trai Nữ Chính
301
Chương 331: TG 11 - (2)
302
Chương 332: TG 11 - (3)
303
Chương 333: TG 11 - (4)
304
Chương 334: TG 11 - (5)
305
Chương 335: TG 11 - (6)
306
Chương 336: TG 11 - (7)
307
Chương 337: TG 11 - (8)
308
Chương 338: TG 11 - (9)
309
Chương 339: TG 11 - (10)
310
Chương 340: TG 11 - (11)
311
Chương 341: TG 11 - (12)
312
Chương 342: TG 11 - (13)
313
Chương 343: TG 11 - (14)
314
Chương 344: TG 11 - (15)
315
Chương 345: TG 11 - (16)
316
Chương 346: TG 11 - (17)
317
Chương 347: TG 11 - (18)
318
Chương 348: TG 11 - (19)
319
Chương 349: TG 11 - (20)
320
Chương 350: TG 11 - (21)
321
Chương 351: TG 11 - (22)
322
Chương 352: TG 11 - (23)
323
Chương 353: TG 11 - (24)
324
Chương 354: TG 11 - (25)
325
Chương 355: TG 11 - (26)
326
Chương 356: TG 11 - (27)
327
Chương 357: TG 11 - (28)
328
Chương 358: TG 11 - (29)
329
Chương 359: TG 11 - (30)
330
Chương 360: TG 11 - (31)
331
Chương 361: TG 11 - (32)
332
Chương 362: TG 11 - (33)
333
Chương 363: TG 11 - (34)
334
Chương 364: TG 11 - (35)
335
Chương 365: TG 11 - (36)
336
Chương 366: TG 11 - (37)
337
Chapter 367: TG 11 - (38)
338
Chương 368: TG 11 - (39)
339
Chương 369: TG 11 - (40)
340
Chương 370: TG 11 - (41)
341
Chương 371: TG 11 - (42)
342
Chương 372: TG 11 - (43)
343
Chương 373: TG 11 - (44)
344
Chương 374: TG 11 - (45)
345
Chương 375: TG 11 - (46)
346
Chương 376: TG 11 - (47)
347
Chương 377: TG 11 - (48)
348
Chương 378: TG 11 - (49)
349
Chương 379: TG 11 - (Hoàn)
350
Chương 380: TG 11 - Phiên Ngoại: Trình Viễn.
351
Chương 381: (1)
352
Chương 382
353
Chương 383: TG 12: Đến Mạt Thế, Ta Nuôi Con Trai Là Nam Phản Diện
354
Chương 384: TG 12 - (1)
355
Chương 385: TG 12 - (2)
356
Chương 386: TG 12 - (3)
357
Chương 387: TG 12 - (4)
358
Chương 388: TG 12 - (5)
359
Chương 389: TG 12 - (6)
360
Chương 390: TG 12 - (7)
361
Chương 391: TG 12 - (8)
362
Chương 392: TG 12 - (9)
363
Chương 393: TG 12 - (10)
364
Chương 394: TG 12 - (11)
365
Chương 395: TG 12 - (12)
366
Chương 396: TG 12 - (13)
367
Chương 397: TG 12 - (14)
368
Chương 398: TG 12 - (15)
369
Chương 399: TG 12 - (16)
370
Chương 400: TG 12 - (17)
371
Chương 401: TG 12 - (18)
372
Chương 402: TG 12 - (19)
373
Chương 403: TG 12 - (20)
374
Chương 404: TG 12 - (21)
375
Chương 405: TG 12 - (22)
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2022 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play