Tên tác giả :Cố Mạn Nhi

Tình Một Đêm Của Vương Tổng
4.6 |

Author: Cố Mạn Nhi

Tình Một Đêm Của Vương Tổng
Nam9 : Vương Nhất Phong
Nữ9: Nguyễn Khánh Ly

____________
LƯU Ý TRUYỆN DO MIN NGHĨ RA HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT !!!

Truyện này do Cố Mạn Nhi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Tình Một Đêm Của Vương Tổng
Giới thiệu | Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chap 1: Tiểu tam_dọn đi
2
Chap 2: Lễ tốt nghiệp
3
Chap 3: Tốt nghiệp_giúp người
4
Chap 4:...
5
Chap 5:Xuân dược_bỏ trốn
6
Chap 6: H+
7
Chap 7:
8
Chap 8
9
Chap 9: xin việc_được nhận
10
Chap 10: Hợp đồng
11
Chap 11:Làm khó_chạm mặt
12
Chap 12:
13
Chap 13
14
chap 14
15
chap 15:kí hợp đồng
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
chap 25
26
Chap 26
27
chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap45
46
chap 46
47
Chap 47
48
chap 48
49
49:H+
50
Chap 51
51
chap 52
52
Chap 53
53
chap 54
54
Chap 55
55
chap 56
56
chap 57
57
chap 58
58
chap 59
59
chap 60
60
chap 61
61
chap 62
62
chap 63
63
chap 64
64
chap 65
65
chap 66
66
chap 69
67
chap 70
68
chap 71
69
chap 72
70
chap 73
71
chap 74
72
chap75
73
chap 76
74
chap77
75
chap 78
76
chap79
77
chap 80
78
chap 81
79
chap 82
80
chap 83
81
chap 85
82
chap 86
83
chap 87
84
chap 88 : thông báo
85
chap 89
86
chap 90
87
chap 91
88
chap 92
89
chap 93
90
chap 94
91
chap 95
92
chap 96
93
chap 97
94
chap 98
95
chap 99
96
chap 100
97
chap101
98
chap 102
99
chap 103
100
chap 104
101
chap 105
102
chap 106
103
chap 107
104
chap 108
105
chap 109
106
chap 110: Hoàng_Vy
107
Chap 111
108
Chap 112
109
chap 113
110
chap 114
111
chap 115
112
chap 116
113
chap 117
114
chap 118
115
chap 119
116
chap 120
117
chap 121
118
Chap 122
119
Chap 123
120
Chap 124
121
chap 125
122
Chap 126
123
Chap 127
124
Chap 128
125
Chap 129
126
Chap 130
127
Chap 131
128
Chap 132
129
Chap 133 :END
130
Thông báo báo cáo truyện
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play