Tên tác giả :Lê Anh Thi

[ Phạm Thiên X Y/N ] ( H+ ) Vật Thí Nghiệm
4.4 |

Author: Lê Anh Thi

Truyện sẽ theo chủ nghĩa “ ngọt sâu răng “ nên bạn nào tìm truyện ngược để đọc thì phát hiện sai đối tượng rồi:))) mình cũng sẽ thường xuyên ra ngoại truyện lúc rãnh rỗi
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện
👁👄👁

Truyện này do Lê Anh Thi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ Phạm Thiên X Y/N ] ( H+ ) Vật Thí Nghiệm
Giới thiệu | Chapter

Updated 139 Episodes

1
Khởi đầu
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55 / H /
56
Chapter 56 / H /
57
Chapter 57 / H /
58
Chapter 58
59
Chapter 59 / H /
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63 / H /
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71 / H /
72
Chapter 72 / H+ /
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Chapter 76
77
Chapter 77
78
Chapter 78 / H /
79
Chapter 79 / H+ /
80
Chapter 80 / H+ /
81
Chapter 81
82
Chapter 82
83
Chapter 83
84
Chapter 84
85
Chapter 85
86
Chapter 86
87
Chapter 87 / H dạo đầu /
88
Chapter 88 / H+ /
89
Chapter 89 / H+ /
90
Chapter 90
91
Chapter 91
92
Chapter 92
93
Chapter 93
94
Bản chất t2 / H /
95
Chapter 95 / H+ /
96
Chapter 96
97
Chapter 97
98
Chapter 98
99
Chapter 99
100
Chapter 100 / H /
101
Chapter 101
102
Chapter 102
103
Chapter 103
104
Chapter 104
105
Chapter 105
106
Chapter 106
107
Chapter 107
108
Chapter 108
109
Chapter 109
110
Chapter 110
111
Chapter 111
112
Chapter 112
113
Chapter 113
114
Chapter 114
115
Chapter 115
116
Chapter 116
117
Chapter 117
118
Chapter 118
119
Chapter 119
120
Chapter 120
121
Chapter 121
122
Chapter 122
123
Chapter 123
124
Chapter 124
125
Chapter 125
126
Chapter 126 ( End )
127
/ Ngoại Truyện / Tập 1
128
/ Ngoại truyện 2 /
129
Cre Tranh, Art Nhân Vật
130
/ Ngoại Truyện 3 /
131
/ Ngoại Truyện 4 /
132
/ Ngoại Truyện 5 /
133
/ Ngoại Truyện 6 /
134
/ Ngoại truyện 7 /
135
/ Ngoại Truyện 8 /
136
/ Ngoại Truyện 9 /
137
/ Ngoại Truyện 10 /
138
/ Ngoại Truyện 11 /
139
Chapter 139
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play