Tên tác giả :Caodangyeu274

Người Cũ À!Em Vẫn Là Của Tôi
4.8 |

Author: Caodangyeu274

°Sẽ thế nào nếu trap boy và bad girl yêu nhau, cô quyết định chia tay anh vì lí do không muốn yêu xa nhưng đến cuối cùng cô lại chuyện về nơi anh ở..chung trường và chung lớp với anh. Anh và cô gặp lại nhau, cả 2 quyết định cho nhau cơ hội. Liệu mối tình này sẽ ra sao?
Đây chỉ là truyện hư cấu, tình huống trong truyện do tác giả tự nghĩ ra.. không hề có thật
*Lưu ý:
_Hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa, không có ý xúc phạm bất kì nhân vật nào
_Chap có thể bị lỗi do app, mong mọi người thông cảm
_Mong các bạn đọc truyện 1 cách văn minh, không thích vui lòng skip đừng cmt khó nghe gây tranh cãi
_Phiền các bạn tác giả khác không quảng cáo truyện trong phần cmt truyện của mình, mình cảm thấy rất khó chịu về việc này.Các bạn đừng vào cmt của các đọc giả khác để mời họ đọc truyện của các bạn.Xin hãy tôn trọng mình!
_Không sao chép, bắt chước tác phẩm bằng bất kì hình thức nào
Mong các bạn có thể tôn trọng tác phẩm và người tạo ra nó, xin cảm ơn!
Cảm ơn vì đã đọc!🤍Caos🦊

Truyện này do Caodangyeu274 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Người Cũ À!Em Vẫn Là Của Tôi
Giới thiệu | Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chap 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
Chap 119
120
Chap 120
121
Chap 121
122
Chap 122
123
Chap 123
124
Chap 124
125
Chap 125
126
Chap 126
127
Chap 127
128
Chap 128
129
Chap 129
130
Chap 130
131
Chap 131
132
Chap 132
133
Chap 133
134
Chap 134
135
Chap 135
136
Chap 136
137
Chap 137
138
Chap 138
139
Chap 139
140
Chap 140
141
Chap 141
142
Chap 142
143
Chap 143
144
Chap 144
145
Chap 145
146
Chap 146
147
Chap 147
148
Chap 148
149
Chap 149
150
Chap 150
151
Chap 151
152
Chap 152
153
Chap 153
154
Chap 154
155
Chap 155
156
Chap 156: [H]
157
Chap 157
158
Chap 158
159
Chap 159
160
Chap 160
161
Chap 161
162
Chap 162
163
Chap 163
164
Chap 164
165
Chap 165: [H]
166
Chap 166
167
Chap 167
168
Chap 168
169
Chap 169
170
Chap 170
171
Chap 171
172
Chap 172
173
Chap 173
174
Chap 174
175
Chap 175
176
Chap 176
177
Chap 177
178
Chap 178
179
Chap 179
180
Chap 180
181
Chap 181
182
Chap 182
183
Chap 183
184
Chap 184
185
Chap 185
186
Chap 186
187
Chap 187
188
Chap 188
189
Chap 189
190
Chap 190
191
Chap 191
192
Chap 192
193
Chap 193
194
Chap 194
195
Chap 195
196
Chap 196
197
Chap 197
198
Chap 198
199
Chap 199
200
Chap 200
201
Chap 201
202
Chap 202
203
Chap 203
204
Chap 204
205
Chap 205
206
Chap 206
207
Chap 207
208
Chap 208
209
Chap 209
210
Chap 210
211
Chap 211
212
Chap 212
213
Chap 213
214
Chap 214
215
Chap 215
216
Chap 216
217
Chap 217
218
Chap 218
219
Chap 219
220
Chap 220
221
Chap 221
222
Chap 222
223
Chap 223
224
Chap 224: [H]
225
Chap 225: [H]
226
Chap 226
227
Chap 227
228
Chap 228
229
Chap 229
230
Chap 230
231
Chap 231
232
Chap 232
233
Chap 233
234
Chap 234
235
Chap 235
236
Chap 236
237
Chap 237: END
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play