Tên tác giả :❀Nhiên Hoa Hải Ninh❀

[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
4.8 |

Author: ❀Nhiên Hoa Hải Ninh❀

[Đam mỹ] Nghịch thiên vận mệnh.'

Đào hố: 24/01/2021.
Lấp hố: 24/03/2021
Tình trạng: Hoàn thành.

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, nhất thụ nhất công.

Một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng phải nếm trải nỗi cô đơn vô tận. Họ xa lánh y, sợ hãi khi nhìn thấy y. Đến cả một người thân cận bầu bạn cũng chẳng có.

Hắn vô cảm, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc vận hành hệ thống. Thế giới nhân loại đối với chuỗi dữ liệu như hắn chỉ là một sắc xám không hơn không kém.

Y xuất hiện trong đời hắn như cầu vồng rọi sáng góc khuất trong tim. Hắn bầu bạn bên y, xua tan đi mây mù bao phủ đáy lòng. Họ yêu nhau, nắm tay cùng ngắm hết vẻ đẹp của cuộc sống. Không một ai có thể ngăn cản hắn và y đến với nhau.

--------------------
Buff nhân vật chính phi logic, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Đừng nặng lời. Trái tim tôi yếu đuối lắm!

Truyện này do ❀Nhiên Hoa Hải Ninh❀ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
Giới thiệu | Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 0. Văn án.
2
Chương 1. Kết thúc.
3
Thế giới 1. Thanh xuân vườn trường Tần thiếu thật phúc hắc! (1)
4
Tần thiếu thật phúc hắc! (2)
5
Tần thiếu thật phúc hắc! (3)
6
Tần thiếu thật phúc hắc! (4)
7
Tần thiếu thật phúc hắc! (5)
8
Tần thiếu thật phúc hắc! (6)
9
Tần thiếu thật phúc hắc! (7)
10
Tần thiếu thật phúc hắc! _ Phiên ngoại.
11
Thế giới 2. Tương lai_ABO Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (1)
12
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (2)
13
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (3)
14
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (4)
15
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (5)
16
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (6)
17
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (7)
18
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (8)
19
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (9)
20
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (10)
21
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (11)
22
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (12)
23
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (13)
24
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (14)
25
Triệu thiếu soái là một cái tra nam. (15)
26
Thế giới thứ ba: Tu chân giới. Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (1)
27
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (2)
28
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (3)
29
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (4)
30
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (5)
31
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (6)
32
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (7)
33
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (8)
34
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (9)
35
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (10)
36
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (11)
37
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (12)
38
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (13)
39
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (14)
40
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (15)
41
Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn _ Phiên ngoại.
42
Thế giới 4: Hiện đại_Giới giải trí. Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (1)
43
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (2)
44
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (3)
45
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (4)
46
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (5)
47
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (6)
48
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (7)
49
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (8)
50
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (9)
51
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (10)
52
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (11)
53
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (12)
54
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (13)
55
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (14)
56
Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (15)
57
Thế giới thứ 5: Cổ đại_Ca nhi Sủng nhi của Đế vương. (1)
58
Sủng nhi của Đế vương. (2)
59
Sủng nhi của Đế vương. (3)
60
Sủng nhi của Đế vương. (4)
61
Sủng nhi của Đế vương. (5)
62
Sủng nhi của Đế vương. (6)
63
Sủng nhi của Đế vương. (7)
64
Sủng nhi của Đế vương. (8)
65
Sủng nhi của Đế vương. (9)
66
Sủng nhi của Đế vương. (10)
67
Sủng nhi của Đế vương. (11)
68
Sủng nhi của Đế vương. (12)
69
Sủng nhi của Đế vương. (13)
70
Sủng nhi của Đế vương. (14)
71
Sủng nhi của Đế vương. (15)
72
Thế giới 6: Thú nhân Nhân sinh ảo mộng. (1)
73
Nhân sinh ảo mộng. (2)
74
Nhân sinh ảo mộng. (3)
75
Nhân sinh ảo mộng. (4)
76
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (1)
77
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi ! (2)
78
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (3)
79
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (4)
80
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (5)
81
Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (6)
82
Phiên ngoại 1. Chúng ta là định mệnh của nhau.
83
Phiên ngoại 2. Chúng ta là định mệnh của nhau.
84
Phiên ngoại 3. Chúng ta là định mệnh của nhau.
85
Phiên ngoại 4. Chúng ta là định mệnh của nhau.
86
Phiên ngoại 5. Chúng ta là định mệnh của nhau.
87
Phiên ngoại 6. Chúng ta là định mệnh của nhau.
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play