Tên tác giả :Lục Y Tử Hạ

Hôn Thê Lạnh Lùng
4.3 |

Author: Lục Y Tử Hạ

Cô là tiểu thư Lục gia, là đại boss của bang lớn nhất thế giới. Nhưng lại bị sắp xếp hôn nhân với một tên não tàn. Nhất định cô sẽ HỦY HÔN rồi~

Truyện này do Lục Y Tử Hạ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hôn Thê Lạnh Lùng
Giới thiệu | Chapter
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2022 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play