Tên tác giả :Satou Gwtan

( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
4.4 |

Author: Satou Gwtan

Một cô gái xinh đẹp nhan sắc tuyệt phẩm được chúa trời ban xuyên vào một cô gái tự tử vì tình, cô khi xuyên vào thì ....

Truyện này do Satou Gwtan cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
Giới thiệu | Chapter

Updated 95 Episodes

1
chap 1
2
chap 2
3
chap 3
4
chap 4
5
chap 5
6
chap 6
7
chap 7
8
chap 8
9
chap 9
10
chap 10
11
chap 11
12
chap 12
13
chap 13
14
chap 14
15
chap 15
16
chap 16
17
chap 17
18
chap 18
19
chap 19
20
chap 20
21
chap 21
22
chap 22
23
chap 23
24
chap 24
25
chap 25
26
chap 26
27
chap 27
28
chap 28
29
chap 29
30
chap 30
31
chap 31
32
chap 32
33
chap 33
34
chap 34
35
chap 35
36
chap 36
37
chap 37
38
chap 38
39
chap 39
40
chap 40
41
chap 41
42
chap 42
43
chap 43
44
chap 44
45
chap 45
46
chap 46
47
chap 47
48
chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
End.
79
Ngoại Truyện Couple 1 :3
80
Thế giới thực tại ( 1/2 )
81
Thế giới thực tại ( 2/2 )
82
Ngoại Truyện Couple 2 :3
83
Phạm Thiên x Satou Gwatan
84
Ngoại Truyện Couple 3 ^^
85
Ngoại Truyện Couple 4
86
Ngoại Truyện ( xàm )
87
Ngoại truyện ( 1/2 )
88
Ngoại truyện ( 2/2 )
89
Ngoại Truyện Couple 5 :3
90
Ngoại Truyện
91
Ngoại Truyện Couple 6 :3
92
Ngoại truyện Couple 7 :3
93
Ngoại Truyện Couple 8 :3
94
Ngoại Truyện Couple 9 :3
95
Ngoại Truyện Couple 10 :3
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play