Tên tác giả :Hải My Nguyễn

[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
4.9 |

Author: Hải My Nguyễn

Đây là những điếu cần lưu ý
1. truyện ko dành cho những người kì thị LGBT
2. truyện có thể off tạm thời do tác giả bận (hoặc tác giả lười viết)
3. ngoài đam ra truyện còn có bách và ngôn
chúc mn đọc truyện vui vẻ

Truyện này do Hải My Nguyễn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
Giới thiệu | Chapter
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play