Tên tác giả :Tác Giả cuti <3

Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
4.5 |

Author: Tác Giả cuti <3

Lâm Nhất Phong-na9
Vương Nguyệt Nhiên-nu9

Xem thì nhớ like truyện cho tôi đấy nhá <3

Truyện này do Tác Giả cuti <3 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Giới thiệu | Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45 [H]
46
Chap 46 [H]
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80 [H+]
81
Chap 81[H+]
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Lời thì thầm của Tác Giả
97
Chap 96
98
Chap 97
99
Chap 98
100
Chap 99
101
Chap 100 [H+]
102
Chap 101
103
Chap 102
104
Chap 103
105
Chap 104
106
Chap 105
107
Chap 106
108
Chap 107
109
Chap 108
110
Chap 109
111
Chap 110
112
Chap 111
113
Chap 112
114
Chap 113
115
Chap 114
116
Chap 115
117
Chap 116
118
Chap 117
119
Chap 118
120
Chap 119
121
Chap 120 [H] Cặp phụ
122
Chap 121 [H+] Cặp phụ
123
Chap 122
124
Chap 123
125
Chap 124
126
Chap 125
127
Chap 126
128
Chap 127
129
Chap 128
130
Chap 129
131
Chap 130 [H nhẹ]
132
Chap 131
133
Chap 132
134
Chap 133
135
Chap 134
136
Chap 135
137
Chap 136
138
Chap 137
139
Chap 138
140
Chap 139
141
Chap 140
142
Chap 141 [END]
143
Thông báo ss2
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play