Tên tác giả :Y.Vy

Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
4.7 |

Author: Y.Vy

• Fb: Canari YVyy (YVy)
• Instagram: y.vy2003

Thể loại: Ngôn tình, tổng tài, sạch, sủng ngược, hài hước, gả thay, thương trường, trâu già ngậm cỏ non.
Na9: Hắc Hoàng Long_ 32 tuổi
Nu9: Kiều Yên Đàm_ 18 tuổi
_____________________________
❗Nghiêm cấm hành vi: Sao chép, ăn cắp ý tưởng, đăng truyện trên trang mạng xã hội khác khi chưa được tác giả cho phép.
❗ Vui lòng không giới thiệu truyện tại đây.

Truyện này do Y.Vy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
Giới thiệu | Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chapter 1
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55
56
Chapter 56
57
Chapter 57
58
Chapter 58
59
Chapter 59
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71
72
Chapter 72
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Chapter 76
77
Chapter 77
78
Chapter 78
79
Chapter 79
80
Chapter 80
81
Chapter 81
82
Chapter 82
83
Chương 83
84
Chapter 84
85
Chapter 85
86
Chapter 86
87
Chapter 87
88
Chapter 88
89
Chapter 89
90
Chapter 90
91
Chapter 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chapter 95: Kết
96
Cảnh Dương×Chu My Quyên[1]
97
Cảnh Dương×Chu My Quyên[2]
98
Cảnh Dương×Chu My Quyên[3]
99
Cảnh Dương×Chu My Quyên[4]
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play