NovelToon NovelToon

ชื่อนักเขียน: จะได้ขึ้น ม.2มั้ย

เกิดใหม่ไหงได้มาอยู่ในนิยายที่มีฮาเร็ม

4.8 |

ชื่อนักเขียน: จะได้ขึ้น ม.2มั้ย

นายเอกในชาติได้ตายลงเพราะถูกรถชนแล้วได้ขึ้นสวรรค์ไปเจอกับพระเจ้าพระเจ้าผู้ซึ้งทำหน้าที่ผิดพลาดไม่ได้บอกกับนายเอกในชาติก่อนว่าตนเป็นผู้ที่ตัดเส้นชีวิตผิดแต่ในใจลึกๆพระเจ้าได้ให้พร3ข้อกับนายเอกในชาติก่อนนายเอกในชาติก่อนได้บอกว่าตนต้องการอะไรไปผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าก็ได้บอกทางไปเกิดใหม่นายเอกในชาติก่อนก็ได้กระโดดลงไปแล้วทำให้ฟื้นมาอยู่ในร่างนายเอกปัจจุบัน

ใครอ่านไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับ

จะได้ขึ้น ม.2มั้ยมอบหมายให้NovelToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางNovelToon

เกิดใหม่ไหงได้มาอยู่ในนิยายที่มีฮาเร็ม
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
ประวัติย่อ | เลือกตอน
รายงานผลงานเรื่องนี้
NovelToon
เปิดประตูต่างภพ
เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!